Important note about COVID Level 2 and our libraries, including hours:

At Orange, our libraries are open with the COVID vaccine pass, contact tracing and face masks required to keep the community and staff safe (more information about Libraries at Orange).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

whanganui-a-tara icon

He korero mo nga Taniwha o Te Whanganui-Tara

Na Joe Malcolm i whakamaori

whanganui-a-tara icon

Ka haere te korero nei i runga i te āhua o ngā whakamārama a te iwi nā ratou ake ēnei taonga, ā, hei muri ka kōrerotia ai ngā āhuatanga e pā ana ki ngā taniwha o te Whanganui-ā-Tara, ki a Ngake rāua ko Whātaitai. Kāre tēnei kōrero e hōhonu rawa mō te wāhi ki ia taniwha. Heoi anō, hei timatatatanga mā tātou.

Ko ngā iwi Māori i noho tūturu ki te Whanganui-ā-Tara, i te wa, i taunahatia ai tēnei whenua, i ahu mai i te Tairāwhiti. Ka wehe mai rātou i te wā kāinga i Tūranga, ā, haere tonu mai mā Heretaunga, tau rawa mai ki Te Whanganui-ā-Tara. Nā rātou i noho, i pupuri, te ahikāroa i Porirua, i Te Whanganui-ā-Tara, i te Wairarapa.

Aua iwi nei, ko Ngāi Tara, ko ngā uri a Taramihomiho ēnei; ki Ngāti Ira, ko ngā uri a Irakaipūtahi ēnei; ko Ngāi Tahu, ko ngā uri a Tahu Pōtiki ēnei. E toru ēnei iwi he whanaunga katoa. Nā rā, i heke iho i te tupuna kotahi.

Ko ngā hunga nā rātou te kōrero mō ngā taniwha e rua nei, mō Ngake rāua ko Whātaitai, ko Ngāti Ira me Ngāi Tahu.

Nā, ka hoki rawa tēnei ki te wā o nehe rā anō, i mua noa atu o te taenga mai o te tangata ki te Whanganui-ā-Tara. Kāre anō kia tapaina ngā moana nei. Ngā mea e rangonatia i taua wā, he tarapunga anake, kāre anō, te reo tangata.

Kāti i taua wā e awhia katoatia ana te moana nei i te whenua, ā, ko ngā hunga noho i roto i taua moana nei, ko ngā taniwha e kōrerotia ake nei, ko Ngake rāua ko Whātaitai. Roa tonu rāua e noho ana i roto i te wai nei. Ã, nāwai rā, ka puta he whakaaro ki a rāua, ā tēra pea ka kauhoe rāua i roto i te Moana-ā-Raukawa e tere atu rā i waho atu o te tuawhenua. Ka rapu huarahi rāua e puta ai I te Whanganui-ā-Tara.

Ka kākari tuatahi ko Whātaitai. Ka whītiki i a ia. Ka maranga te ūpoko ki runga. Kua pīoioi te whiore. Te rerenga atu ka rere tonu mā te whanga e karangatia ana i ēnei rā, ko Evans Bay. Tōna hikinga atu, rere tika tonu ia ki te onepū kei waenganui o te Whanganui-ā-Tara me te Moana-ā-Raukawa. Ka mau ia ki reira, kore rawa ia i puta.

Te tirohanga atu o Ngake i tōna hoa kua mau rā ki te onep, ka uru te whakaaro ki roto i a ia kia rere ia ma te puke e tu mai rā i Maraenui. Kātahi ka tahurihuri haere ia, kua kori riri tōnu te whiore. Te marangatanga o te tinana ki runga kua kitea e paru katoa ana o roto i te wai i tona korikoringa. Nāwai raā kua pāpaku noa iho te wai i waho mai o te kongutuawa o Awakairangi, e kīa ana ko Hutt River ināianei. No te piupiutanga o te whiore, ka rere tika tonu a Ngake whakawhiti rawa atu ki tērā taha o te Whanganui-ā-Tara ki te Whetūkairangi, tuki tonu atu ana i ngā pari kōhatu e tū mai ana i tōna huarahi ki te Moana-ā-Raukawa. Tōna tukinga i aua pari nei, ka marara katoa te mahi a te kōhatu ki roto i te wai, ki hea noa atu, ki hea noa atu. Hēoi, ka puta ia ki te Moana-ā-Raukawa.

Ka mahue i muri i a ia ko ngā maramara kōhatu kua whakaingoatia nei ko te Tangihanga-ā-Kupe. Kot te Aroaro-ō-Kupe. He nui ngā waka kua aitua ki ēnei kōhatu. Ko te 'Wahine' tētahi.

Haere atu ana a Ngake i tāna haere i te Moana-ā-Raukawa. Kāre tonu nei tōna ingoa i tapaina ki konei ki te Whanganui-ā-Tara. Mai i tērā wā ki nāianei, kāre e mōhiotia i pēheatia nā ia. Kei te ora tonu rānei, e pēhea ana rānei?

Kāti, ko Whātaitai kua mau I te onepū I waenganui I te Whetūkairangi me te tuawhenua. I te taenga mai o ngā iwi o te Tairāwhiti kua titiro aroha atu ki a ia. Inā, kia pari te tai kua kapi katoa taua onepū rā, kua mōhiotia e kai ana a Whātaitai. Nā rā hoki, kei te oioi tonu mai.

No muri rawa mai o te taenga mai o te tangata ki te Whanganui-ā-Tara ka pā ,ao te whenua nei i te rū e huaina nei tōna ingoa ko te Haowhenua. Ka maranga katoa te whenua, kua tairanga ki runga i te wai. Ko te onepū kei reira a Whātaitai e takoto ana, kua maranga ki runga, a, kāre tonu e kapia e te tai. Nō te mea, ko roto kē mai i te tihi o Maunga Matairangi. Ko te āhua o te wairua ō Whātaitai e ōrite ana ki te āhua o te manu. Ko Kio tōna ingoa. Nā, ka wehe a Kio ki reira, ka tangi mai i tāna poroporoaki. Ka mutu tāna tangi ka rere te manu nei a Kio, ki te wāhi e rūpeke ai ngā wairua taniwha i te pō.

Nā tēnei āhuatanga ka whakaingoatia te pae o Matairangi ko Tangi-te-Kio.

Ko Whātaitai, he mea tapa tōna ingoa ki te whenua kei reira rā te tauranga o ngā waka-rere-rangi, ā, ko te whenua e hono ana i a Motukairangi ki te tuawhenua tētahi anō i whakingoatia ki a ia. Koinā anō te ingoa o te tāone kei taua takiwā, engari e whakahuatia ana i ēnei rā, ko Hātaitai.

Nā runga i tēnei āhuatanga e whakamāramatia ake nei ko te Whanganui-ā-Tara ināianei.

Material from He korero mo nga Taniwha o te Whanganui-a-Tara is reproduced by permission of the publishers Learning Media Limited on behalf of the Ministry of Education, PO Box 3293, Wellington, New Zealand, c Crown, 1976.</font

Korero o te Wa I Raraunga I Rauemi I Te Whanganui a Tara I Whakapapa