Important note about COVID Level 2 and our libraries, including hours:

At Orange, our libraries are open with the COVID vaccine pass, contact tracing and face masks required to keep the community and staff safe (more information about Libraries at Orange).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Waiata o Whanake

E au mahara nui, E au mahara kore,
Ki Te Rau-o-Te-Kaho, e takoto mai nei,
Naku koe i mau mai, hei matua moku,
Hei whakawehi mai ki te taurange i uta ra.
Te atua i a koe, te pa rawa mai to waha,
Kia whitirere ake ko toku mauri-ora ki runga,
Ka riro ra koe e! i runga te au-heke,
Te Pae matua ki Hawaiki;
Te rau-nunuitanga a watea.
Ka tangi te aweawe i runga ra,
Me ko Uru ko Ngangana,
Whakatau ana ko tawhiti;
Hoa atua ai au te tapuae o taku waka;
A tutukitia, tu hapainga, tu marere i ao.
Piki aki ai ai ki runga o Whiti-reia,
Ki te taumata o te ra me te marama,
I whataitai ai te uira tangi mai.
Tupe rawa atu au, tupe nuku, tupe rangi,
Hihi, haha, te uru o Tangaroa ki uta ra,
Mangai Nuuku,mangai Rangi, mangai Papa,
Mangai tahua, i a Tauranga-te-kutukui,
Ia Tauranga-te-aweawe -
Aweawe-nui-o-rangi.
Ka tapu au, ka hoka au;
Ka hokahoka te manu-hau-turuki;
Ka hokahoka te manu-nui-a-Tane.
Tupea mai kia piri,
Tupea mai kia tata;
Ko whitirere i manu,
Ka whiwhi au; ka rawe au; ka mau.

Best's English translation

Source: Journal of the Polynesian Society, vol 39 (3)

Korero o te Wa I Raraunga I Rauemi I Te Whanganui a Tara I Whakapapa