Important note about COVID Level 2 and our libraries, including hours:

At Orange, our libraries are open with the COVID vaccine pass, contact tracing and face masks required to keep the community and staff safe (more information about Libraries at Orange).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Pao, by Tuhupu

Ngati-Awa

English version

E ao ma-uru
E ata haere ana
Na runga ana mai
Te hiwi kei Te Tawake;
Katahi te aroha
Ka mauru i ahau
Ki te tau ra e
I rangia i te itinga.
Pirangi noa au
Ki te kimi moutere,
Kia utaina au
Te ihu a Te Rewarewa,
Te waka o Patutahi,
Hei whiu ki tawhiti,
Kia koparetia te rerenga i Raukawa
Kia huna iho, kei kite ai Nga-whatu;
Kia hipa ki muri ra,
Ka titiro kau atu,
Kia kite noa ake
Te koko ki Karaurupe
Nga mahi a Kupe
I topetopea iho.
Kei whea te tane
I rangia i te itinga?
Ka rukea kia au
Waiho i muri nei;
Ka nui te ngakau - I - i - i!

Korero o te Wa I Raraunga I Rauemi I Te Whanganui a Tara I Whakapapa