Important note about COVID Level 2 and our libraries, including hours:

At Alert Level 2, our libraries have reduced opening hours and some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Cook Islands flag

Turou! Oro mai!

Te tuera ua nei te au Are Vairanga Puka Tatau (Library) o te oire maata a Wellington, no te iti-tangata e noo nei ki teia oire maata ia Wellington. Mei te 400,000 tuma puka tatau, me kare ra, te puka tatau e tutu akarakara to roto (magazine) te ka tikaia kia apaiia ki te kainga kia tatau, ma te kore koe e tutaki i te maata'anga o teia au puka. Ka rauka ia koe i te tatau i te au nuti pepa i roto i te Are Vairanga Puka Tatau, me kare ra, i te maani apii i reira.

E pati koe ki te aronga angaanga kia tauturu mai ia koe i te kimi i te au mea taau e inangaro ra kia kitea ia koe, ine.

Cook Islands performers in Wellington

Kimi`ia:

Au Tu`anga Tauturu i te `iti tangata Kūki Airani:

Au tu`anga tauturu no te noo`anga ki Pōneke:

Ngutu`are

Kimi`anga i tēta`i ngutu`are nō te tāra`u, mē kāre ra, no te `oko, `ē te au angaanga oronga tauturu mei kō mai i te Kōnitara Ma`ata o Pōneke.

Ora`anga Kōpapa

Au tuatua akakitekite’anga no te ora`anga kōpapa `ē te au angaanga oronga tauturu, mei te tūranga `ākara`anga i te ora`anga o te `iti tangata, te rapakau ni`o, `ē te au angaanga oronga tauturu rapurapu (emergency services).

`Āpi`i

Au angaanga oronga tauturu no te `āpi`i a te au tamariki rikiriki (early childhood education) `āpi`i tua ta`i (primary), `āpi`i tua rua (secondary), `āpi`i tua toru (tertiary) `ē te `āpi`i nā te aronga mama`ata (adult education).

`Anga`anga e te Pītiniti

Au tuatua akakitekite’anga nō te kimi `anga`anga moni, au `apinga tauturu i te au `ona `anga`anga, `ē te tū `akateretere`anga pītiniti i Aotearoa nei.

Ture

Tauturu nō te tua o te ture, `ē te au tuatua `akamārama`anga i te ture i Aotearoa nei. 

`Aka`oro `ē te Au `Apinga `Aka`oro Tari Tangata

`Aka`oro i Aotearoa nei, `ē te tū takapini ia Pōneke nā runga i te au `apinga `aka`oro tari tangata.

Moni `ē te Tero

Au tuatua `akamārama`anga i te tū `akatu`era`anga puka moni pangika, te `akano`ono`o`anga o te tūranga moni, `ē te au angaanga pangika moni o Aotearoa nei.

Au `Apinga Tauturu kē

Au tuatua `akamārama’anga katoa mei te tūranga `uri reo, au tuatua Kiwi `ē te au tuatua Māori e tuatua putuputu`iā na, te teateamamao`anga no te tuātau kino, mē kārē ra, nō te tuku mēre.

Au `Apinga Tauturu ā te Wellington City Council:

About | News