Important note about COVID Level 2 and our libraries, including hours:

At Orange, our libraries are open with the COVID vaccine pass, contact tracing and face masks required to keep the community and staff safe (more information about Libraries at Orange).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Tuanga Angaanga Tauturu i te Tamariki e te Mapu Uki Ou

storytime

Kare e tutaki te aere i te piri atu ki tetai Are Vairanga Puka Tatau (library). E kāti ta te mapu uki ou e te tamariki ka ōrongaia mai. Ka sāina te au metua i te pepa akaki, e tei te metua katoa te akapapu e, kia akaokiia mai te au puka e tetai atu au apinga a te Are Vairanga Puka Tatau, i te tuatau i akatakaia, ma te kore e ngai i kino.

Au Kangakanga a te Tamariki `ē te au Porōkarāmu

E au tuātau tua tēta`i i te au `epetoma kātoatoa i roto i te au `are vairanga puka, `ē te au kangakanga a te tamariki i te au tuātau orotē ō te `āpi`i, nā te au tamariki `āpi`i. E au kangakanga tamariki kē atu tā mātou nā te au tamariki, `ē pērā katoa te au tuātau nō te au pēpē `ē te au metua, `ē te au karapu puka nō te au tamariki uki mata`iti tūkēkē. `Ārāvei’ia atu tō`ou `are vairanga puka nō tēta`i `akakitekite`anga i te au `akakoro`anga ka rave`ia, mē kārē ra, `ātoro’ia atu tā mātou kapi `akakitekite`anga What's on (‘Ea`a tēia e rave`ia nei’).

Ea`a tā`au ka rauka i te `apai mei te `are vairanga puka

mother & child

Te au `apinga kātoatoa ā te `are vairanga puka, māri `ua ko te au DVD, e i te tua o te au tamariki `ē te uki `ōu (young adults) i roto i te `are vairanga puka, kāre tē rēira e tūtaki mē `apai rātou nā roto i tā rātou au kāti.  Ka rauka i ā koe i te `apai kia ma`ata tā`au i `īnangaro i te `apai.

Mē kāre koe e `aka`oki mai i te au `apinga i te rā, mē kāre ra, i mua ake i te rā kia `aka`oki`ia mai, ka tūtaki moni koe.`Aka`oki’ia te au `apinga ki te `are vairanga puka no reira te ngā`i i `apai mai ei koe, mē kore koe e rave pera, ka tūtaki koe e $1 i te `apinga `okota`i.

Apinga apai no te Epetoma Okotai Moni tutaki no tei tureti
Te DVD 50c i te ra okotai
Te au Vitio 50c i te ra okotai
Te au puka tatau e te tutu akarakara 30c i te ra okotai
Te au CD 30c i te ra okotai
Apinga apai no te au toru Epetoma Moni tutaki no tei tureti
Te au puka 30c i te ra okotai
Te au Tēpu akatangi 30c i te ra okotai
Te au kou (e puka e te tēpu, me kare ra, e CD) 30c i te ra okotai

Te au puka

E puka ta matou na te pepe varevare, na te tamariki rikiriki, na te tamariki uki aere apii, e te tamariki mapu uki ou. E puka ta matou no te tauturu i te tamariki e te au mapu uki ou i ta ratou tātā apii i te kainga, e pera katoa no ta ratou teatea-mamao'anga no te tarere apii.

E au puka ta matou i tātāia na te tamariki i roto i te Reo Maori Kuki Airani. E ui atu koe ki te tangata angaanga o te Are Vairanga Puka Tatau, kia akaari mai kia koe i te ngai e vai ra te reira au puka, me kare ra, e akara koe i te akapapa'anga o te reira au puka ki konei.

computerKid's Cataloguebooks

E akapapa'anga puka teia ei tauturu i te tamariki kia kite i te kimi apinga i roto i te Are Vairanga Puka Tatau. Ka rauka katoa ia ratou i te akara ki runga i te komupiuta i roto i te Are Vairanga Puka Tatau, me kare ra, ki runga i te roro uira atuitui (internet). Tei roto katoa i te Akapapa'anga Puka Tatau a te Tamariki Rikiriki, te au tuatua akakitekite no te au angaanga a te Are Vairanga Puka Tatau, e pera katoa te au roro uira atuitui (website) tau no te tamariki. Akamataia te kimi.

Te tuanga puapinga a te au metua

Tei te au metua anau e te au metua akono te akapapu kia kite ratou e, eaa ta ta ratou tamariki e akarakara nei i roto i te Are Vairanga Puka Tatau, e ta ratou e apai nei ki te kainga na roto i ta ratou kāti tika'anga no te apai puka ki te kainga.

Ka tikaia te tamariki e te mapu uki ou i te akara e te apai i te au apinga katoatoa i roto i te Are Vairanga Puka Tatau, e tae ua atu ki te tuanga tei akatakaia no te aronga mamaata, mari ua, no tetai au vitio, DVD, e te CD, tei araiia, e tei akatakaia e te ture (mei te R16).

Kare e na te Are Vairanga Puka Tatau te reira angaanga i te akono tiaki i te tamariki me kare te au metua i reira i ta ratou tamariki. Me kare e rauka i te kapiki i te metua, me kare ra, i te tangata akono tiaki i te reira tama, penei, ka kapikiia te aronga tei tau kia kapikiia no teia tutu angaanga. Ka rauka atu mei konei tetai au akaaere'anga tiaki tamariki.

music cdTe Mapu Uki Oudvd

teenagers

Ko te uki mapu, mei te 13 ki te 18 mataiti. Ka anoanoia te au metua kia sāina i te pepa akaki no tetai ua atu tama i raro ake i te 18 mataiti, e tei te metua katoa te akapapu e, kia akaokiia mai te au puka e tetai au apinga ke atu, i te tuatau i akatakaia.

E tuanga to runga i ta matou roro uira atuitui (website) no te mapu uki ou tei kapikiia e, ko te Teens.

Te au apinga tauturu tātā teatea-mamao apii

E maata ta te Are Vairanga Puka Tatau au apinga no te tauturu i te angaanga tātā teatea-mamao apii. Ko tetai i teia au apinga, ko te puka akamarama'anga i te NCEA, e pera katoa te roro uira atuitui (website) S*Lab e pera katoa te Any Questions.

 

Our libraries I Joining I Borrowing