Important note about COVID Level 2 and our libraries, including hours:

At Orange, our libraries are open with the COVID vaccine pass, contact tracing and face masks required to keep the community and staff safe (more information about Libraries at Orange).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Te au apinga tauturu i roto i te reo Maori Kuki Airani no te aronga mama'ata

Tei roto i te Are Vairanga Puka Tatau (library) o Wellington te au Nuti Pepa, te au Puka e te au CD imene akatangi i roto i te reo Maori Kuki Airani, e tetai au puka puapinga katoa no te iti-tangata Pasefika.

Te au Nuti Pepa

E maata ta te Are Vairanga Puka Tatau o te taoni Wellington tikai (Central Library) au nuti pepa tuketuke mei te au oire mai takapiniia Niu Tireni.

Ka kitea e koe te nūtipēpa Cook Islands News i roto i te `are vairanga puka i te `ōire ma`ata (Central), i Kilbirnie `ē Newtown.  Kāre e rauka i te `apai i te au nūtipēpa ki va`o – ka tatau ua koe i te reira ki roto rāi i te `are vairanga puka.

Ka rauka i tetai ua atu i te akara i te nuti Maori Kuki Airani te kare koe e tutaki ki runga i te roro uira atuitui (website) i runga aere i te internet o te au komupiuta i roto i te au Are Vairanga Puka Tatau katoatoa. Tei runga katoa i reira te au nuti pepa, Cook Islands News.

Te au Puka Tutu Tatau (Magazines)

Tei runga i te Ta'ua Mua o te Are Vairanga Puka Tatau o te taoni Wellington tikai (Central Library) te ngai i vai ei te au puka tūtū te au puka tatau reo Pasefika, i te pae i te mataara uira tere atu ki runga, ma te tere mai ki raro. Ka tikaia koe i te tatau i teia au puka tūtū tatau i roto i te Are Vairanga Puka Tatau, me kare ra, i te apai i tetai kopi no tetai okotai epetoma na roto i taau kāti tika'anga no te apai puka ki te kainga. Ko teia tetai pae o te au puka tutu tatau te ka mareka te iti-tangata Kuki Airani i te tatau (penei e te maata'anga o te iti-tangata Pasefika):

Te au puka

Te vai nei te au puka a te tamariki i roto i te Reo Māori Kūki Airani, i roto i te `are vairanga puka o te `ōire ma`ata (Central) `ē i roto katoa i te au `ātava `are vairanga puka (Click here).

Kare i maata rava te au puka reo Maori Kuki Airani na te aronga mamaata, e tei te ta'ua mua o te Are Vairanga Puka Tatau o te taoni Wellington tikai, i te tua kaui o te mataara kakekake ki runga, i te pae i te kaingakai no te uiui atu i te tuanga o te Angaanga Rima, te Akatangi, e te Tata ma te Tatau Tua (Art, Music and Literature).

Te au puka i roto i te reo Papa'a

Ka rauka i te `apai i te ma`ata`anga o te au puka e 3 `epetoma te roa. Kua `akapapa`ia tā mātou au puka nā roto i tēta`i tānūmero`anga `ē ko te tū rāi ia o te `akapapa`anga i roto i te au `are vairanga puka kātoatoa. Tēia te `ākara`anga, te Road Code nō te mōtokā, pātikara matīni `ē te au raitini `aka`oro torōka, kua vai`o`ia ki te nūmero 343.0946 DON. Te vaī ra te au kōpī i roto i te au `are vairanga puka kātoatoa `ē ka rauka i te `apai i teia au puka e 1 `epetoma te roa.  Mē kāre e kōpī e vaī ra, ka rauka i ā koe i te tāpa`o i tēta`i ki tā`au kāti `are vairanga puka (library card).

Teia tetai au akapapa'anga puapinga (subjects) penei ka mataora koe i te kite:

  • te numero 499.4 o te kārāma (grammar) e te au puka akamarama tuatua (dictionaries) o te reo Maori Kuki Airani.
  • te numero 500 tuma: no te kite oonu kimi mamao (science) te au rakau tupu, te tumurakau e te au manu o te enua.
  • te numero 610 ki te 616: no te ora'anga tangata
  • te numero 640 ki te 649: no te akono tiaki ngutuare, tuitui apinga no te ngutuare, te kakau tamariki e to te aronga mamaata, te tunu kai e te tuanga a te au metua i te akono tiaki tamariki.
  • te numero 650 tuma: te au tuatua akakitekite no te tuanga angaaanga i Niu Tireni nei
  • te numero 700 tuma te au puka o te angaanga rima (art), te imene e te akatangi, te teata e te angaanga tamataora
  • te numero 800 tuma: no te angaanga tata, tatau tua (literature) mei te tata poetīrī (poetry), akatutu tua (plays), tata tua (essays) e te tata leta
  • te numero 900 tuma: te au basileia, te teretere turoto e te tuatua no te kapua'anga o tetai au basileia, mei to te Kuki Airani (996.1), te Kuki Airani e te teretere turoto atoro e pera katoa no te tuatua i tona kapua'anga mai e tona turanga i teia pae moana (919.6) e te teretere aere na roto ia Niu Tireni (919.31).
amazon book link.

A history of the Pacific Islands , by Steven Roger Fischer

 

Amazon image link.

Music of the South Pacific
Music from Cook Islands,
Chuuk, Papua New Guinea,
Solomon Islands, Vanuatu,
Fiji, Tonga, Western Samoa
& Kiribati.

Te DVD e te CD Imene Akatangi

Ka rauka ia koe i te apai CD e te DVD no tetai epetoma okotai na roto i taau kāti tikaanga no e apai puka ki te kainga. Ka tutaki koe i tetai moni no te apai i te au apinga mei roto mai i te tuanga o te Akatangi'anga e te Akarakara'anga (Sound & Vision). Mei te mea ra e, e kāti Community Service taau, e āpa ua o te moni tutaki taau ka tutaki no teia au apinga.

Tei te ta'ua o raro o te Are Vairanga Puka Tatau o te taoni Wellington tikai, e i te Punanga o te ngai o te Akatangi'anga Tinamou e te Akarakara'anga (Central Sound & Vision Centre) te au CD akatangi. E akara koe ki te tuanga o te World Music: Cook Islands, World Music: Pacific. Tei roto i te Are Vairanga Puka Tatau o Newtown tetai au CD imene akatangi Pasefika, mei te CD a te Pacific Soul, Marina e Jamoa Jam. E CD katoa ta matou no te au imene tupuna o te Kuki Airani.

 

No te akamatutu atu i taau tuatua Papa'a

Teia ta matou au tu puka tukēkē e vai nei:

  • E au puka no te turanga noo'anga i Niu Tireni nei, mei te tunu kai, te akono tiaki tamariki a te au metua, e te ora'anga kopapa o te tangata.
  • Te au tu tua reka i te tatau.

Te vai nei teia au apinga i roto i te tuanga no te Akapapa'anga Apii a te Aronga Mama'ata (Adult Learning Collection), e ko te akapapa'anga puapinga rava atu, tei te numero 420.7 e te numero 428.24, e pera katoa i roto i te Punanga o te Akatangi'anga au mea Akarakara'anga i roto tikai i te taoni ia Wellington (Central Sound & Vision Centre). E au Akapapa'anga Apii a te Aronga Mamaata tetai i roto i te au Are Vairanga Puka Tatau o te taoni Wellington tikai (Central), Newtown, Ruth Gotlieb (i Kilbirnie), Johnsonville, Miramar e Karori.

Kare koe e tutaki i teia au apinga te ka orongaia mai e ka apai koe e 3 epetoma. Me ka anoano koe kia ma'ata taau au apinga ka apai koe, ka tikaia koe kia pera.

No tetai au tuatua akakitekite/akamarama ke atu, e akara atu ki roto i te English as a Second Language subject guide.

E pati mai koe kia matou me ka anoano tauturu koe kia kiteia taau e kimi ra, ine.

Our libraries I Joining I Borrowing